Relax Bie De Zig

COACHING JONGEREN

In deze moderne wereld is het voor onze jongeren niet altijd gemakkelijk. Ze willen zoveel op de hoogte zijn, ze horen er graag bij en dat geeft vaak een onevenwichtig leven. De druk in onze maatschappij ligt heel hoog, net als de verwachtingen die we allemaal hebben.

Jongeren uiten hun gevoelens niet altijd en emotioneel weten ze met zichzelf geen blijf. Dat veroorzaakt onzekerheden, angst, gebrek aan zelfvertrouwen,...

Angst en onzekerheden zijn ook vaak de oorzaak van:

 • Niet kunnen uiten
 • weinig tot geen zelfvertrouwen
 • negatief en/ of laag zelfbeeld
 • zich niet begrepen voelen.
 • boosheid
 • agressiviteit
 • pestgedrag
 • gedragsproblemen
 • verdriet
 • eenzaamheid
 • verslavingsdrang
 • schoolmoe
 • ...

Ook  het verwerken van trauma 's zoals een overlijden, scheiding, verlies van iemand dierbaar, liefdesverdriet,... Dit kan allemaal leiden naar bepaalde emotionele, gedragsproblemen.

Graag begeleid ik hun:

 • Meer zelf vertrouwen
 • betere resultaten
 • positieve kijk en betere keuzes kunnen maken
 • Mogelijk om meer open te mogen groeien.